Dutch Paintings

In this section you will find a very select group of Dutch artists with different experiences, techniques and styles who are exhibited at the Manzoni Kunst Galerie in Oosterwolde.
By clicking on the images below you will be linked directly to their personal page where you will find a short biography and images of the works in the exhibition space.
For further information: elisavosmanzoni@gmail.com

In deze rubriek vindt u een zeer selecte groep Nederlandse kunstenaars met verschillende ervaringen, technieken en stijlen die zijn ondergebracht bij de Manzoni Kunst Galerie in Oosterwolde.
Door op de afbeeldingen hieronder te klikken, wordt u rechtstreeks doorgelinkt naar hun persoonlijke pagina waar u een korte biografie en afbeeldingen van hun werken in de tentoonstellingsruimte vindt.
Voor nadere informatie: elisavosmanzoni@gmail.com

In questa sezione potrete trovare un selezionatissimo gruppo di artisti olandesi con esperienze, tecniche e stili diversi che sono ospitati presso la Manzoni Kunst Galerie di Oosterwolde.
Cliccando sulle immagini qui sotto sarete collegati direttamente alla loro pagina personale in cui troverete una breve biografia e le immagini delle opere presenti nello spazio espositivo.
Per ulteriori informazioni: elisavosmanzoni@gmail.com