Rob Koedijk

Na zijn afstuderen aan de kunstacademie A.K.I. in Enschede werkte de Nederlandse kunstenaar Rob Koedijk jarenlang op het gebied van de binnenhuisarchitectuur, waarbij hij zich uitsluitend concentreerde op zijn interieurprojecten, waarin de minimalistische stroming van de modernistische stijlopgang van Le Corbusier (1887-1965) en Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) overheerste. Pas rond 2000 ontmoette Rob Koedijk de bekende Groningse schilder Gerriet Postma (1932-2009), wier abstracte kunst de Assense kunstenaar verblindde, die het pad van de abstracte schilderkunst – materiaal informeel – insloeg. Rob Koedijk bestudeerde zorgvuldig het werk van de grote historische kunstenaars zoals de Amerikaan Jackson Pollock (1912-1956) en de Nederlandse kunstenaars Eugène Brands (1913-2002), Willem de Kooning (1904-1997), Karel Appel (1921-2006) en de leden van de CO.BR.A. Groep (1948-1951). (1948-1951), waarin hij al snel een onmiskenbare autonome en persoonlijke stijl creëert waarin lyriek en kleurrijke expressiviteit de juiste media vinden om zijn artistieke poëtica op groot doek en klein glas te verheerlijken. Net als Pollock spreidt Rob Koedijk zijn grote doeken en kleine glasplaten uit op de vloer en brengt hij met grove kwasten en spatels instinctief talloze lagen primaire acrylverf aan, die hij combineert met spuitverf, tegellijm en andere materialen: het expressionisme dat uit dit uiterst actieve spel met het verfmateriaal ontstaat is harmonieus en muzikaal. In de Manzoni Kunst Galerie in Oosterwolde kunt u verschillende werken van Rob Koedijk bekijken, allen uitgevoerd op glas en gekenmerkt door een fusie- of epoxyhars-procédé dat het oorspronkelijke idee kristalliseert.

Werken van Rob Koedijk zijn te zien in particuliere collecties in de Nederland en Duitsland, Spanje en Frankrijk.

De hier tentoongestelde werken zijn te koop. Voor meer informatie nodig ik u uit in de galerie. Om een afspraak te maken: elisavosmanzoni@gmail.com

Om meer te weten te komen over het werk van Rob Koedijk, nodig ik u uit om een kijkje te nemen op zijn website.

After graduating from the A.K.I. Academy of Art in Enschede, Dutch artist Rob Koedijk worked for years in the field of interior architecture, concentrating exclusively on his interior design projects in which the Minimalism current of the modernist stylistic ascendancy of Le Corbusier (1887-1965) and Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) dominated. It was not until around 2000 that Rob Koedijk met the well-known Groningen painter Gerriet Postma (1932-2009), whose abstract art dazzled the Assen-based artist, who embarked on the path of abstract painting – material informal. Rob Koedijk carefully studied the works of the great historical artists such as the American Jackson Pollock (1912-1956) and the Dutch artists Eugène Brands (1913-2002), Willem de Kooning (1904-1997), Karel Appel (1921-2006) and the members of the CO.BR.A. Group (1948-1951). (1948-1951), quickly creating an unmistakable autonomous and personal style in which lyricism and colourful expressiveness find the right media for exalting his artistic poetics on large canvas and small glass. Like Pollock, Rob Koedijk spreads both his large canvases and small glass panes on the floor and, with coarse brushes and spatulas, instinctively applies numerous layers of primary acrylic colours, combining them with spray paint, tile glue and other materials: the expressionism that arises from this extremely active play with the paint material is harmonious and musical. At the Manzoni Kunst Galerie in Oosterwolde you can view several works by Rob Koedijk, all executed on glass and characterised by a fusion or epoxy resin process that crystallises the original idea.

Rob Koedijk’s works are exhibited in private collections in the Netherlands, Germany, Spain and France.

The works exhibited here are for sale. For more information I invite you to the gallery. To make an appointment: elisavosmanzoni@gmail.com

To learn more about Rob Koedijk’s work, I invite you to have a look at his website.

Here Rob Koedijk is in his Atelier in Assen