Site icon Italian&Dutch Art by Elisa Manzoni

Gianluca Somaschi

Gianluca Somaschi werd geboren in de herfst van 1971 in Milaan. Zijn talent toonde zich al op jonge leeftijd en ontkiemde vervolgens tijdens zijn jaren aan de Brera Academie in Milaan: tekenen is voor deze kunstenaar altijd zowel een noodzaak van het lichaam als een verlangen van de geest geweest. Dankzij de studie van kunstenaars als Keith Haring (1958-1990), Jackson Pollok (1912-1956), Michel Heizer (1944), Mark Rothko (1903-1970) en Alessandro Kokocinski (1948-2017) en zijn professionele ervaring als decorontwerper en -versierder voor film, theater en televisie in de studio’s van Mediaset, heeft Gianluca Somaschi een bijzondere gevoeligheid ontwikkeld voor de vermenging van verschillende talen die de werkelijkheid onderzoeken met ironische en onderzoekende oneerbiedigheid.
Hij heeft onlangs de installaties van het Museo di Striscia la notizia, het historisch satirisch journaal van Mediaset, samengesteld.
De werken van de Milanese kunstenaar tonen een bewuste artistieke taal waarin het doek een theatrale achtergrond wordt, vol met materie, voor stedelijke landschappen en gezichten van het dagelijks leven: de realiteit wordt getransfigureerd en de energie van de persoonlijkheid van de kunstenaar bereikt het publiek zonder remmingen. Gianluca Somaschi creëert kunst die doordrongen is van oprechtheid, een kunst die gevuld is met het conflict tussen rust en rusteloosheid.

De hier tentoongestelde werken zijn te koop of te huur. Voor meer informatie: elisavosmanzoni@gmail.com

Om de werken van Gianluca Somaschi beter te leren kennen, nodig ik u uit om zijn Instagram-profiel Artesomaschi, zijn YouTube-kanaal Soma71 en zijn website te bekijken.

Gianluca Somaschi was born in the autumn of 1971 in Milan. His talent showed itself already at a young age and then it germinated during his years at the Brera Academy in Milan: drawing has always been for this artist both a necessity of the body and a desire of the mind. Thanks to the study of artists such as Keith Haring (1958-1990), Jackson Pollok (1912-1956), Michel Heizer (1944), Mark Rothko (1903-1970) and Alessandro Kokocinski (1948-2017), and to his professional experience as a set designer and decorator for cinema, theatre and television in Mediaset’s studios, Gianluca Somaschi has developed a particular sensitivity to the mixture of different languages that investigate reality with ironic and inquisitive irreverence.
He has recently curated the installations of the Museo di Striscia la notizia, Mediaset’s historical satirical newscast.
The works of the Milanese artist show a conscious artistic language in which the canvas becomes a theatrical backdrop, full of matter, for urban landscapes and faces of everyday life: reality is transfigured and the energy of the artist’s personality reaches the public without inhibitions. Gianluca Somaschi creates art imbued with sincerity, an art filled with the conflict between peace and restlessness.

The works exhibited here are for sale ore avaible for rent. For further information: elisavosmanzoni@gmail.com

To get to know Gianluca Somaschi’s works better I invite you to take a look at his Instagram profile Artesomaschi , at his YouTube channel Soma71 and at his new website.

Personal exhibition at the Fabbrica del Vapore in Milan, May 2019
Exit mobile version