Site icon Italian&Dutch Art by Elisa Manzoni

Giorgio Riva

De in 1975 in Lombardije geboren kunstenaar Giorgio Riva heeft een degelijke en goed gestructureerde artistieke opleiding genoten dankzij zijn middelbare schoolopleiding en een diploma Industrieel Ontwerp aan het Politecnico di Milano. Na jaren van experimenteren met verschillende technieken, van pastel tot spuitbus, van Oost-Indische inkt tot olieverf, heeft de kunstenaar nu zijn eigen persoonlijke stilistische signatuur bereikt dankzij een mix van technieken die op verschillende niveaus boven elkaar liggen en die steeds de houten drager als basis gebruiken, een levend materiaal dat de schilder stimuleert om de natuurlijke aders te volgen om de menselijke figuur te interpreteren in een droomachtige en transcendente versie die doet denken aan Art Nouveau (1890-1910). In de werken van Giorgio Riva zijn de ruimtes opgehangen in de tijd en brengen ze rust en harmonie over dankzij de kleur; binnenin wordt de symbolische en decoratieve figuur gedefinieerd met de chiaroscuros gestructureerd door kleine herwerkte grafische oogjes die harmonie en formele schoonheid en, introspectie en persoonlijke privacy symboliseren.

Giorgio Riva heeft verschillende solo- en groepstentoonstellingen gehad in Noord-Italië en zijn werken hebben een plaats gevonden in Italiaanse en Amerikaanse collecties.

De hier tentoongestelde werken zijn te koop of te huur. Voor meer informatie: elisavosmanzoni@gmail.com

Om Giorgio Riva’s werk beter te leren kennen nodig ik je uit om zijn Instagram profiel giorgioriva_art, Facebook profiel Giorgio Riva-Arte en zijn website te bekijken.

Born in Lombardy in 1975, the artist Giorgio Riva has a solid and well-structured artistic education thanks to his high school studies and a degree in Industrial Design from the Politecnico di Milano. After years of experimentation using different techniques, from pastel to spray can, from Indian ink to oil colour, the artist has now reached his own personal stylistic signature thanks to a mix of techniques superimposed on different levels that always use the wooden support as a base, a living material that stimulates the painter to follow the natural veins to interpret the human figure in a dreamlike and transcendental version that recalls Art Nouveau (1890-1910). In Giorgio Riva’s works the spaces are suspended in time and transmit calm and harmony thanks to the colour; inside these, the symbolic and decorative figure is defined with the chiaroscuros structured by small, reworked graphic eyelets that symbolise harmony and formal beauty and, introspection and personal privacy.

Giorgio Riva has had several solo and group exhibitions in northern Italy and his works have found a place in Italian and American collections.

The works exhibited here are for sale ore avaible for rent. For further information: elisavosmanzoni@gmail.com

To get to know Giorgio Riva’s works better I invite you to take a look at his Instagram profile giorgioriva_art, Facebook profile Giorgio Riva-Arte and his web site.

Exit mobile version