Site icon Italian&Dutch Art by Elisa Manzoni

Giulio Pettinato

De Calabrische meester Giulio Pettinato en zijn eclectische kunstwerken zijn nu bekend bij kenners, in Italië en in het buitenland, dankzij een voortdurend expressief onderzoek vrij van academische canons. Inspirerend tot de 360° contemplatie van de natuur, speelt de kunstenaar met beelden: decorontwerper, schilder, ontwerper en grafisch ontwerper, gebruikt de kunstenaar verschillende kunstvormen zoals installaties, kunststoffen, schilderkunst en beeldhouwkunst, waarbij hij gebruik maakt van de meest uiteenlopende materialen zoals stof, polystyreen, zand, hout, marmer en LED-lampen, om het licht en de kleur die een moderne scenografische visie op de werkelijkheid creëren, nieuw leven in te blazen.
Twee daarvan zijn de overheersende artistieke trends in zijn productie: de sculpturale schilderijen met een maritiem thema en de werken van LightArt.
Giulio Pettinato’s curriculum vitae is erg volwaardig. Naast de zestig solotentoonstellingen die hij heeft gehouden, is het interessant om zijn aanwezigheid te onderstrepen in drie edities van het Festival dei due Mondi in Spoleto en op het Fringe Festival in Edinburgh, waar zijn werken het decor vormden voor Connessioni Mediterranee, het werk van de Griekse componist Niko Filathos, uitgevoerd door het Microcosmos Ensemble. De kunstenaar hield ook toezicht op het ontwerp van het podium voor Gaetano Panariello’s I cantori di Brema in het Rendano Theater in Cosenza en het ontwerp van het podium voor Mauro Piacenza’s La luce del mondo, een werk geproduceerd door de Fondazione per i beni e le attività artistiche della Chiesa in Vaticano. Tenslotte wijdt hij zich al jaren aan de scenografie van de kerststal in de Crypte van de Pauselijke Kerk van San Tommaso da Villanova in Castel Gandolfo.

De hier tentoongestelde werken zijn te koop of te huur. Voor meer informatie: elisavosmanzoni@gmail.com

Om Giulio Pettinato’s werk beter te leren kennen nodig ik je uit om zijn Instagram profiel giulioblu55/  en zijn Facebook profiel Giulio Pettinato te bekijken.

1 / 6
2 / 9

The Calabrian master Giulio Pettinato and his eclectic works of art are now known to connoisseurs, in Italy and abroad, thanks to a continuous expressive research free from academic canons. Aspiring to the 360° contemplation of nature, the artist plays with images: set designer, painter, designer and graphic designer, the artist uses different forms of art such as installations, plastics, painting and sculpture, using the most varied materials such as fabric, polystyrene, sand, wood, marble and LED lamps, to give a new lease of life to the light and colour that create a modern scenographic vision of reality.
Two are the predominant artistic trends in his production: the sculptural paintings with a marine theme and the works of LightArt.
Giulio Pettinato’s curriculum vitae is very full-bodied. In addition to the sixty personal exhibitions he has held, it is interesting to underline his presence in three editions of the Festival dei due Mondi in Spoleto, and at the Fringe Festival in Edinburgh, where his works were the set design for Connessioni Mediterranee, the work of the Greek composer Niko Filathos, performed by the Microcosmos Ensemble. The artist also oversaw the stage design for Gaetano Panariello’s I cantori di Brema at the Rendano Theatre in Cosenza and the stage design for Mauro Piacenza’s La luce del mondo, a work produced by the Fondazione per i beni e le attività artistiche della Chiesa in Vaticano. Finally, for years he has dedicated himself to the scenography of the Nativity scene in the Crypt of the Pontifical Church of San Tommaso da Villanova in Castel Gandolfo.

The works exhibited here are for sale ore avaible for rent. For further information: elisavosmanzoni@gmail.com

To get to know Giulio Pettinato’s works better I invite you to take a look at his Instagram profile giulioblu55/ and his Facebook profile Giulio Pettinato.

Exit mobile version