Ivo Mora

Er zijn plaatsen die de kracht hebben om de menselijke ziel te kalmeren en te kalmeren.
Plaatsen waar we voelen dat we in harmonie zijn met de natuur en met onszelf.
Plaatsen die weten hoe ze het wonder in ons wakker kunnen schudden
Dit zijn “plaatsen van stilte” voor mij.
-Ivo Mora-

De in Parma geboren kunstmeester Ivo Mora benaderde in eerste instantie het surrealisme, maar de constante behoefte om te stoppen en te reflecteren en elk klein detail van de natuur tot in detail te observeren, leidde tot het ontstaan van zijn persoonlijk artistiek onderzoek dat gekoppeld is aan de contemplatie van de stilte. Deze analytische studie van de werkelijkheid, zijn kleuren, zijn clair-obscur, zijn nauwgezette details, zijn driedimensionaliteit en materialiteit, geeft leven aan realistische en waarheidsgetrouwe kunstwerken, zoals foto’s die de werkelijkheid kunnen vastleggen dankzij de cameralens: de kunstenaar bereikt zijn doel door gebruik te maken van, niet een eenvoudig doek, maar een behandeld doek of een muurschildering of een mengsel van zand, natuurlijke pigmenten, acryl, olieverf en lijm waarbij de tactiele dimensie op het eerste gezicht voelbaar en waarneembaar is.
De landschappen van meester Ivo Mora zijn aanwezig in privécollecties in Italië, Europa (Frankrijk en Engeland) en Australië.

De hier tentoongestelde werken zijn te koop. Voor meer informatie: elisavosmanzoni@gmail.com

Om Ivo Mora’s werk beter te leren kennen nodig ik je uit om zijn Facebook profiel en zijn website te bekijken.

There are places that have the power to soothe and calm the human soul.
Places where we feel we are in harmony with nature and with ourselves.
Places that know how to awaken the wonder in us
These are for me “the places of silence”.
-Ivo Mora-

Born in Parma, the art master Ivo Mora initially approached Surrealism but, the constant need to stop and reflect and observe in detail every little detail of nature, led to the birth of his personal artistic research linked to the contemplation of silence. This analytical study of reality, its colours, its chiaroscuro, its meticulous details, its three-dimensionality and materiality, gives life to realistic and truthful works of art, like photographs that can capture reality thanks to the camera lens: the artist achieves his intent by using, not a simple canvas, but a treated canvas or a mural shaving or a mixture of sand, natural pigments, acrylics, oils, and glue in which the tactile dimension is palpable and perceptible at first glance.
Master Ivo Mora’s landscapes are present in private collections in Italy, Europe (France and England) and Australia.

The works exhibited here are for sale. For further information: elisavosmanzoni@gmail.com

To get to know Ivo Mora’s works better I invite you to take a look at his Facebook profile and his web site.