Site icon Italian&Dutch Art by Elisa Manzoni

Laura Zani

Laura Zani is een Italiaanse schilderes en illustratrice die woont en werkt in de buurt van Brescia. Van jongs af aan is de kunstenares gepassioneerd geweest door de figuratieve kunsten. Eerst benaderde zij het schilderen als een manier om haar eigen innerlijke verhaal tot uitdrukking te brengen en vervolgens de illustratie als een middel om een rechtstreekse dialoog tot stand te brengen tussen het primordiale deel van de ziel en de toeschouwer.
Haar kunst is langzaam geëvolueerd tot het de juiste balans heeft gevonden. Zelf noemt de kunstenares haar artistieke poëtica “troostrijk”, aangezien de beelden die zij creëert sereniteit en innerlijke rust uitstralen door de zuiverheid en naïviteit van de afgebeelde onderwerpen. Behalve door de onderwerpen wordt deze rust ook bereikt door de gebruikte techniek: de op papier gebruikte gekleurde inkten creëren grote en kleine achtergronden en licht- en schaduwspelingen die nooit schreeuwerig zijn, maar altijd elegant en weloverwogen.

In de loop der jaren heeft Laura Zani deelgenomen aan talrijke tentoonstellingen in Italië, Egypte, China, Frankrijk, België en Spanje, en heeft zij talrijke prijzen en onderscheidingen gewonnen in schilder- en illustratiewedstrijden.
De kunstenares heeft ook samengewerkt met talrijke schrijvers en illustratoren aan verschillende uitgeefprojecten: met de uitgeverij Il Ciliegio in Como heeft Laura Zani haar werken gepubliceerd ter ondersteuning van teksten van de auteur Elisa Vincenzi (Giro Giro Mammatondo in 2019; in 2020 Una tazza di tè; in 2021 Il bosco di Olly); met Storie cucite edizioni Milano heeft de kunstenares teksten geïllustreerd van Maddalena Schiavo (in 2019 SSS, il silenzio! en in 2021 Il mondo sottosopra); bij Pelledoca ed. in Milaan, eveneens in 2021, publiceerde Laura Zani twee mysterieboeken van Maddalena Schiavo (Susan Duckling e il caso del regalo di compleanno en Susan Duckling e il caso del freddo scomparso).

Laura Zani werkt momenteel aan uitgeefprojecten en aan tentoonstellingen van zowel schilderijen als illustraties.

Laura Zani’s artistieke poëtica heeft reeds verzamelaars in Italië, Frankrijk, België, de VS, China, Egypte en Nederland voor zich gewonnen.

De hier tentoongestelde werken zijn te koop. Voor meer informatie: elisavosmanzoni@gmail.com

Om Laura Zani’s werk beter te leren kennen, nodig ik je uit om haar Instagram-profiel en zijn website te bekijken.

1 / 7

Laura Zani is an Italian painter and illustrator who lives and works near Brescia. Since she was young, the artist has always been passionate about the figurative arts, firstly approaching painting as a way of expressing her own inner story and, subsequently, illustration as a means of creating a direct dialogue between the primordial part of the soul and the viewer.
Her art has evolved slowly until it has found the right balance. The artist herself calls her artistic poetics ‘consolatory’, as the images she creates convey serenity and inner calm through the purity and naivety of the subjects depicted. In addition to the subjects, this calm is also achieved thanks to the technique used: the coloured inks used on paper create large and small backgrounds and plays of light and shade that are never loud but always elegant and considered.

Over the years, Laura Zani has taken part in numerous exhibitions in Italy, Egypt, China, France, Belgium and Spain, winning numerous awards and prizes in painting and illustration competitions.
The artist has also collaborated with numerous writers and illustrators on various publishing projects: with the publisher Il Ciliegio in Como, Laura Zani has published her works in support of texts by the author Elisa Vincenzi (Giro Giro Mammatondo in 2019; in 2020 Una tazza di tè; in 2021 Il bosco di Olly); with Storie cucite edizioni Milano; the artist has illustrated texts by Maddalena Schiavo (in 2019 SSS, il silenzio! and in 2021 Il mondo sottosopra); with Pelledoca ed. in Milan, again in 2021, Laura Zani published two mystery books by Maddalena Schiavo (Susan Duckling e il caso del regalo di compleanno and Susan Duckling e il caso del freddo scomparso).

Laura Zani is currently working on publishing projects and on exhibitions of both paintings and illustrations.

Laura Zani’s artistic poetics have already won over collectors in Italy, France, Belgium, the USA, China, Egypt and the Netherlands.

The works exhibited here are for sale. For further information: elisavosmanzoni@gmail.com.

To get to know Laura Zani’s works better I invite you to take a look at his Instagram profile https://www.instagram.com/laura.zani_illustratorandmore/ and her web site.

Exit mobile version