Site icon Italian&Dutch Art by Elisa Manzoni

Luca Azzurro

Luca Azzurro is een jonge, opkomende Italiaanse kunstenaar (klas van ’88) die woont en werkt in Lombardije. De schilder specialiseerde zich eerst in architectuur in Crema en later, na zijn passie voor figuratieve kunst, verdiepte hij zich in visuele communicatie en reclametekenen aan de NABA-universiteit in Milaan (Nuova accademia delle belle arti di Milano).
Sinds zijn eerste solotentoonstelling in 2016 heeft Luca Azzurro verschillende solo- en groepstentoonstellingen op zijn naam staan, waardoor hij exposeerde in Rome, Pavia, Novara, Piacenza, Palermo, Florence en andere Italiaanse steden. Naast de verschillende tentoonstellingen is Luca Azzurro ook actief in verschillende initiatieven en projecten: sinds 2018 maakt hij deel uit van het initiatief Arte del nuovo millennio (twee van zijn werken bevinden zich nu in de archieven van kunstcriticus Vittorio Sgarbi); sinds 2021 maakt hij deel uit van het project Kronos.sh in Lugano, gewijd aan jonge opkomende kunstenaars; en sinds 2022 is hij de jongste kunstenaar in de Manzoni Kunst Galerie in Oosterwolde, die Italiaanse kunstenaars ondersteunt met het project Italiaanse hedendaagse kunst in Nederland.
Wat prijzen betreft: in 2019 kreeg de kunstenaar de 1e prijs bij de Carlo Fayer wedstrijd in Ripalta Cremasca en in 2022 was hij finalist bij de 9e VAF Foundation Prijs (Kunstpreis VAF Stiftung stichting van Dr Feierabend Volker) gehouden in Kiel, Duitsland.

De artistieke poëtica van Luca Azzurro is voortdurend in ontwikkeling en duidelijk getekend door het hedendaagse: ze is voortdurend geïnspireerd door de beeldhouwkunst, de architectuur en de avant-garde stromingen van de 20e eeuw (zoals Street-Art, Pop-Art, Graffitisme, Action painting en Expressionisme), zonder louter een kopie te zijn. In de Manzoni Kunst Galerie zijn vier werken te zien uit de in de laatste periode uitgevoerde serie Electric Poles: stadslandschappen in expressionistische stijl met een uitgesproken colorisme, waarin de hoogspanningsmasten de symbolische onderwerpen van het tafereel zijn. Uitgevoerd in scherpe kleurcontrasten, zweven de masten met steeds wisselende scenografische perspectieven boven luchten van onnatuurlijke kleuren, die doen denken aan de dynamiek van de fauve-stijl, en gekenmerkt worden door druppels van Poultrykiaanse herinnering en vlekken en spatten in de stijl van Sam Francis.


De stilistische handtekening van de jonge kunstenaar is uniek en begint bekendheid te krijgen bij verzamelaars. Momenteel bevinden zijn werken zich in privécollecties in Italië, Rusland en Canada.

De hier tentoongestelde werken zijn te koop. Voor meer informatie: elisavosmanzoni@gmail.com

Om Luca Azzurro’s werk beter te leren kennen nodig ik je uit om zijn Instagram profiel Luca Azzurro en zijn website te bekijken.

Luca Azzurro is a young, emerging Italian artist (class of ’88) who lives and works in Lombardy. The painter first specialised in architecture in Crema and later, following his passion for figurative art, he delved into visual communication and advertising graphics at the NABA university in Milan (Nuova accademia delle belle arti di Milano).
Since his first solo exhibition in 2016, Luca Azzurro has several solo and group exhibitions to his credit, which have led him to exhibit in Rome, Pavia, Novara, Piacenza, Palermo, Florence and other Italian cities. In addition to the various exhibitions, Luca Azzurro is also active in various initiatives and projects: since 2018, he has been part of the Arte del nuovo millennio initiative (two of his works are now in the archives of art critic Vittorio Sgarbi); since 2021, he has been part of the Kronos.sh project in Lugano dedicated to young emerging artists; and since 2022, he has been the youngest artist in the Manzoni Kunst Galerie in Oosterwolde, which supports Italian artists with the project Italian contemporary art in the Netherlands.
As for awards: in 2019, the artist was awarded the 1st prize at the Carlo Fayer competition in Ripalta Cremasca and, in 2022, he was a finalist in the 9th VAF Foundation Prize (Kunstpreis VAF Stiftung foundation of Dr Feierabend Volker) held in Kiel, Germany.

Luca Azzurro’s artistic poetics is constantly evolving and clearly marked by the contemporary: it is continuously inspired by sculpture, architecture and the avant-garde currents of the 20th century (such as Street-Art, Pop-Art, Graffitism, Action painting and Expressionism), without being a mere copy. The Manzoni Kunst Galerie hosts four works from the Electric Poles series executed in the last period: urban landscapes in Expressionist style with a marked colourism, in which the high-tension pylons are the symbolic subjects of the scene. Realised in sharp chromatic contrast, the pylons soar with ever-changing scenographic perspectives over skies of unnatural colours, recalling the dynamism of the Fauve style, and characterised by drips of Poulckian memory and spots and splashes in the style of Sam Francis.
The young artist’s stylistic signature is unique and is beginning to be recognised among collectors. Currently, his works can be found in private collections in Italy, Russia and Canada.

The works exhibited here are for sale. For further information: elisavosmanzoni@gmail.com

To get to know Luca Azzurro’s works better I invite you to take a look at his Instagram profile Luca Azzurro and his web site.

Exit mobile version