Site icon Italian&Dutch Art by Elisa Manzoni

Maurizio Brambilla

De Milanese kunstenaar Maurizio Brambilla studeerde in 1975 af in de schilderkunst en decorontwerp aan de Academie voor Schone Kunsten van Brera onder leiding van Tito Varisco en Domenico Purificato. Hoewel het academische leven hem altijd vergezeld heeft, zozeer zelfs dat hij van 1982 tot 2003 commissaris was voor de examens scenografie aan de Brera-academie, is het op het gebied van de scenografie dat zijn creativiteit de vrije loop heeft gehad: van 1976 tot 1986 ontwierp hij decors en kostuums voor verschillende theaters en operagezelschappen, zoals het La Scala-theater in Milaan, en bij de RAI TV in Milaan; en van 1990 tot 2016 was hij verantwoordelijk voor de afdeling scenografie van Mediaset in Cologno Monzese en Milano 2.

In augustus 2012 vormen Maurizio Brambilla en Rosario Scrivano de Groep van 6 – Eoykos van Piacenza, die het manifest ondertekent: de deelnemers aan de groep zijn in de eerste plaats de beeldhouwer Mauro Braglia, en de schilders Maurizio Brambilla, Paolo Golino, Luigi Pretin, Rosario Scrivano en Paolo Terdich, later vervoegd door Antonio Notari en Stravato Francesco, die de structuur van de groep wijzigen. Deze nieuwe artistieke beweging werd gepresenteerd via tentoonstellingen in verschillende Italiaanse steden, van noord tot zuid, en in 2016 markeert de tentoonstelling in de Salon – Paris Place de la Bastille het begin van het Europese avontuur van de Groep van 6.

De artistieke poëtica van de kunstenaar is gebaseerd op een visuele vertelling, gerealiseerd vanuit een persoonlijke metafysische en symbolische gedachte die doet denken aan het Magisch Realisme uit de eerste helft van de 20e eeuw. In de werken zien we de transfiguratie en fragmentatie van de alledaagse werkelijkheid door bovennatuurlijke omstandigheden: een reis tussen de echte en de oneirisch-symbolische visie geijkt door een vaardig chromatisch spel dat, anders dan de werken die in het verleden werden uitgevoerd, gebaseerd is op een bijna monochroom palet à la Giorgio Morandi (1890-1964) dat een picturale evolutie van de kunstenaar in een meer transcendente wereld onderstreept.

De werken van Maurizio Brambilla bevinden zich hoofdzakelijk in particuliere collecties in Italië, Zwitserland, Frankrijk en Duitsland.

De hier tentoongestelde werken zijn te koop. Voor meer informatie: elisavosmanzoni@gmail.com

Om Maurizio Brambilla’s werk beter te leren kennen, nodig ik je uit om zijn Instagram-profiel en zijn website te bekijken.

1 / 6

Milanese artist Maurizio Brambilla graduated in Painting and Set Design at the Brera Academy of Fine Arts in 1975 under the guidance of Tito Varisco and Domenico Purificato. Although academic life has always accompanied him, so much so that from 1982 to 2003 he was a commissioner for Scenography exams at the Brera Academy, it is in the field of set design that his creativity has had free rein: from 1976 to 1986 he designed sets and costumes for various theatres and opera companies, such as La Scala in Milan, and RAI TV in Milan; and from 1990 to 2016 he was in charge of the Scenography Department at Mediaset in Cologno Monzese and Milano 2.

In August 2012 Maurizio Brambilla and Rosario Scrivano founded the Group of 6 – Eoykos in Piacenza, signing its manifesto: the participants in the group are primarily the sculptor Mauro Braglia, and painters Maurizio Brambilla, Paolo Golino, Luigi Pretin, Rosario Scrivano and Paolo Terdich, later joined by Antonio Notari and Francesco Stravato, changing the structure of the group. This new artistic movement was presented through exhibitions in various Italian cities, from north to south, and in 2016 the exhibition at the Salon – Paris Place de la Bastille marked the beginning of the European adventure of the Group of 6.

The artist’s artistic poetics is based on visual narration realised with a personal metaphysical and symbolic idea that brings to mind the Magic Realism of the first half of the 20th century. In the works we see the transfiguration and fragmentation of everyday reality through supernatural circumstances: a journey between the real and the oniric-symbolic vision calibrated by a skilful chromatic play that, unlike the works executed in the past, is based on an almost monochromatic palette in the style of Giorgio Morandi (1890-1964) that underlines the artist’s pictorial evolution towards a more transcendental world.

Maurizio Brambilla’s works are mainly located in private collections in Italy, Switzerland, France and Germany.

The works exhibited here are for sale. For further information: elisavosmanzoni@gmail.com

To get to know Maurizio Brambilla’s works better I invite you to take a look at his Instagram profile and his web site.

Exit mobile version