Site icon Italian&Dutch Art by Elisa Manzoni

Susanna Maccari

De Italiaanse schilderes Susanna Maccari heeft een graad in Moderne Vreemde Talen en Literatuur van de Staatsuniversiteit van Milaan. Ze verdiept haar artistieke kennis door het bijwonen van de studies van eminente meesters in de kunst, zoals Anna Bocchi, Annamaria Vitali en Aurelio Pedrazzini. Ze beoefent al jaren met toewijding olie- en aquarellenschilderkunst in samenwerking met de meesters Giovanna Casotto en Gabriella Musajo Somma, en ze leert voortdurend bij dankzij Giuliano Boscaini, Massimiliano Locco, Pasqualino Fracasso en Massimo Ciavarella. Susanna Maccari heeft in Milaan, Napels, Venetië, Assisi, Sirmione, Portovenere, Turijn, Lodi, Tirano, Cesenatico, Nice, Cannes, Mandelieu La Napoule, Novara, Vieste, Santa Margherita Ligure, Udine, Arona, Pietra Ligure, Montecarlo, Bologna, talrijke prijzen en onderscheidingen ontvangen. Haar werken zijn te vinden in Italië, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. Sinds 2012 zijn haar schilderijen aanwezig in de decors van het Milanese theatergezelschap Cà Nostra. Daarnaast is Susanna Maccari lid van internationale en nationale culturele verenigingen zoals de Culturele Vereniging Milano Arte; ze is erelid van de Accademia Gentilizia il Marzocco in Florence en geassocieerd lid van de Accademia internazionale Greci-Marino.

De hier tentoongestelde werken zijn te koop of te huur. Voor meer informatie: elisavosmanzoni@gmail.com

Voor een kritische lezing verwijs ik naar mijn artikel van 13 maart 2020: La poetica “cromantica” van Susanna Maccari

Om verdere werken van de kunstenaar te bekijken: http://www.susannamaccari.it/

1 / 6

Italian painter, Susanna Maccari has a degree in Modern Foreign Languages and Literature from the State University of Milan. She deepens her artistic knowledge by attending the studies of distinguished masters of art such as Anna Bocchi, Annamaria Vitali and Aurelio Pedrazzini. She has been practising oil and watercolour painting with dedication for years in collaboration with the masters Giovanna Casotto and Gabriella Musajo Somma, and she is constantly learning thanks to Giuliano Boscaini, Massimiliano Locco, Pasqualino Fracasso and Massimo Ciavarella. Susanna Maccari has exhibited in numerous solo and group exhibitions in Milan, Naples, Venice, Assisi, Sirmione, Portovenere, Turin, Lodi, Tirano, Cesenatico, Nice, Cannes, Mandelieu La Napoule, Novara, Vieste, Santa Margherita Ligure, Udine, Arona, Pietra Ligure, Montecarlo, Bologna, obtaining numerous prizes and awards. Her works can be found in Italy, France, Switzerland and Germany. Since 2012 her paintings are present in the sets of the Milanese theatre company Cà Nostra. In addition, Susanna Maccari is a member of international and national cultural associations such as the Cultural Association Milano Arte; she is an honorary member of the Accademia Gentilizia il Marzocco in Florence and an associate member of the Accademia internazionale Greci-Marino.

The works exhibited here are for sale or available for rent. For further information: elisavosmanzoni@gmail.com

For a critical reading I refer to my article of 13 March 2020: La poetica “cromantica” by Susanna Maccari

To view further works by the artist: http://www.susannamaccari.it/

Exit mobile version