Italian Sculptures

In deze sectie kunt u op een algemene manier de kunstenaars bekijken die samenwerken en actief deelnemen aan het project “Hedendaagse Italiaanse Kunst in Nederland”.
Om meer details over elke kunstenaar te weten te komen, nodig ik u uit om naar beneden te scrollen in het uitklapmenu van de “Sculptural gallery”: voor elk van hen is er een gedetailleerde beschrijvingsfiche met vele andere kunstwerken die op het Nederlandse grondgebied aanwezig zijn.
Voor meer informatie: elisavosmanzoni@gmail.com

In questa sezione potrete visionare in modo generale gli artisti che collaborano ed aderiscono attivamente al progetto “Arte Italiana Contemporanea in Olanda”.
Per conoscere più dettagliatamente ogni singolo artista, vi invito a fare scorrere il menù a discesa della sezione “Sculptural gallery ”: per ognuno di essi c’è una scheda descrittiva dettagliata con tante altre opere d’arte presenti sul territorio olandese.
Per ulteriori informazioni: elisavosmanzoni@gmail.com

In this section you can view in a general way the artists who collaborate and actively participate in the project “Contemporary Italian Art in Holland”.
To get to know each artist in more detail, I invite you to scroll down the drop-down menu of the “Sculptural gallery” section: for each of them there is a detailed description sheet with many other works of art present in the Dutch territory.
For further information: elisavosmanzoni@gmail.com

Claudio Caporaso