Gianluca Cremonesi

Sinds zijn jeugd is Gianluca Cremonesi, in 1972, geïnteresseerd in de wereld van kunst, natuur en muziek. Zijn eerste kunstuitingen waren door middel van houtskool en grafiet, waarbij hij ook experimenteerde met Spuitschilderen en vervolgens overging op olieverf en aquarel. Het schilderij van de kunstenaar uit Ripalta Cremasca (in de provincie Cremona in Lombardije), is sterk beïnvloed door zijn liefde voor de natuur en de tradities van Japan, wat hem ertoe bracht een hele reeks schilderijen te maken met de titel “Mijn Japan”. In de laatste periode was het echter de zee die op het toneel kwam: Gianluca Cremonesi schilderde stormachtige zeeën met belangrijke golven van sterke visuele impact, een zee in voortdurende evolutie, een symbool van oneindigheid en het onbekende, dat emoties en sensaties oproept. In ieder geval is er in zijn productie geen gebrek aan schilderijen van het Cremaskische platteland, berglandschappen en stillevens.

Sommige van zijn schilderijen maken deel uit van particuliere collecties in Italië, de VS, Japan, Canada, Finland, Engeland, Ierland, Australië, Hongkong en Zuid-Afrika.

De hier tentoongestelde werken zijn te koop of te huur. Voor meer informatie: elisavosmanzoni@gmail.com

Om Gianluca Cremonesi’s werk beter te leren kennen nodig ik je uit om zijn Instagram profiel gianluca_cremonesi_fine_art en zijn website te bekijken.

Since his youth Gianluca Cremonesi, in 1972, has been interested in the world of art, nature and music. His first expressions of art were through charcoal and graphite, also experimenting with Spray painting and then moving on to oil and watercolour. The painting of the artist from Ripalta Cremasca (in the province of Cremona in Lombardy), was greatly influenced by his love for nature and the traditions of Japan which led him to create a whole series of paintings entitled “My Japan”. In the last period, however, it was the sea that came to the forefront: Gianluca Cremonesi painted stormy seas with important waves of strong visual impact, a sea in continuous evolution, a symbol of infinity and the unknown, which arouses emotions and sensations. In any case, his production does not lack paintings of the Cremasque countryside, mountain landscapes and still life.


Some of his paintings are part of private collections in Italy, USA, Japan, Canada, Finland, England, Ireland, Australia, Hong Kong and South Africa.

The works exhibited here are for sale ore avaible for rent. For further information: elisavosmanzoni@gmail.com

To get to know Gianluca Cremonesi’s works better I invite you to take a look at his Instagram profile gianluca_cremonesi_fine_art and his web site.

From his YouTube channel

The master at work